Destinationskollen.se

En tjänst från UG

Vilken religion är störst i världen

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

Kristendomen är en religion som vilar på läran och läroberättelsen om Jesus Kristus. Den följer de heliga skrifterna i Bibeln och tron på Gud som skapare och frälsare. Kristna tror på Jesu födelse, död och uppståndelse, och förespråkar kärlek, medkänsla och förlåtelse gentemot andra som centrala principer.

Den största religionen i världen sett till antalet anhängare är kristendomen. Kristendomen följs av fler än 2,7 miljarder människor och praktiseras i alla kontinenter: Afrika, Asien, Europa, Nordamerika, Oceanien och Sydamerika.

35% av världens befolkning är kristna

Kristendomen är världens största och mest spridda religion. Det är imponerande att så många som 35% av världens befolkning, vilket motsvarar cirka 2,7 miljarder människor, identifierar sig som kristna. Kristendomen är en av de äldsta och mest inflytelserika religionerna i världen, med rötter som sträcker sig över 2000 år tillbaka till Jesu tid.

Exempel på länder med stor kristen befolkning

 • USA 220 miljoner
 • Tyskland 55 miljoner
 • Brazil 185 miljoner
 • Philippines 101 miljoner
 • Ethiopia 86 miljoner
 • Nigeria 120 miljoner
 • Ryssland 102 miljoner
 • Sydkorea 33 miljoner
 • Sydafrika 51 miljoner
 • Ukraina 32 miljoner
 • Mexiko 101 miljoner
 • Colombia 45 miljoner
 • Frankrike 46 miljoner

Taggar till artikeln