Destinationskollen.se

En tjänst från UG

Villkor och integritetspolicy

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga köp- och licensavtal som Kunden sluter med Destinationskollen, vid beställning via www.destinationskollen.se eller på annat sätt via Destinationskollen.

Genom att placera en beställning hos Destinationskollen accepterar Kunden dessa Villkor och förbinder sig därigenom att följa dessa. Om dessa villkor inte accepteras, får kunden inte köpa, installera eller på något sätt nyttja tjänsterna. Kunden förbjuds och får inte överlåta, sprida, kopiera eller på annat sätt distribuera material och information som levereras till kunden av Destinationskollen på webbplatsen www.destinationskollen.se utan skriftligt godkännande från Destinationskollen.

De allmänna villkoren publiceras alltid uppdaterad på www.destinationskollen.se. Destinationskollen förbehåller sig även rätten att neka enskilda personer och företag att ta del av uppgifter och nyttja tjänsterna på webbplatsen www.destinationskollen.se. Det är Destinationskollen som ensamt avgör vem som får nyttja tjänsterna.

Överträdelse av villkor kan medföra stämning i domstol och straffansvar.

Personuppgifter

När kund genomför en destinationskoll, köp eller annat avtalat skickas information om kunden till Destinationskollen som använder uppgifterna för att kunna leverera tjänsterna. Uppgifterna sparas i ett system för personuppgiftshantering och dokumenthantering. Detta för att Destinationskollen ska kunna leverera produkten eller tjänsten till Kund, eller om Destinationskollen behöver ta fram informationen igen, om det skulle krävas en omleverans, eller en eventuell reklamation.

Samtlig information om kund som kommer från Kund och som skickas till Destinationskollen hanteras enligt kundens önskemål. När kund skickar in information via vanlig post, e-post eller digitalt på webbplatsen sparas informationen i Destinationskollens system för att kunna leverera produkter och tjänster till kunden. Fysiska dokument skannas och sparas digitalt. Kund kan när som helst begära att uppgifterna raderas i Destinationskollens datahantering. Detta gör Kund genom att kontakta info@destinationskollen.se. Destinationskollen hanterar kundens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Priser, avgifter och ångerrätten

Om tjänsten är kostnadsfri anges det på webbplatsen och Kunden behöver då inte betala. Om Kunden ska betala den ersättning som vid var tid anges på webbplatsen, om inte annat anges nedan eller överenskommits på annat sätt. Priser anges inklusive moms.

Ångerrätt, retur och bytesrätt

Ångerrätten gäller i 14 dagar för samtliga tjänster om inget annat har avtalats. Det innebär att kunden kan lämna tillbaka produkter och tjänster och få tillbaka hela eller delar av beloppet beroende på avtal. Det finns undantag då ångerrätten inte gäller. Ångerrätten gäller inte för vissa tjänster när Destinationskollen, underleverantör eller annan part har påbörjat tjänstens utförande. Bland annat för specialtillverkade tjänster, som har skräddarsytts särskilt åt kund eller har en tydlig personlig prägel efter kunds önskemål.

Om kunden har frågor gällande ångerrätten eller på annat sätt önskar utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut, eller för att kontrollera vilka undantag som gäller, ska kunden skriva till info@destinationskollen.se

En destinationskoll tillverkas på beställning och är anpassad och skräddarsydd för just användaren som gör en destinationskoll. I lag om ångerrätt finns det undantag från ångerrätten enligt följande:

  • Varor som är specialtillverkade efter konsumentens önskemål eller som har en tydlig personlig prägel
  • Digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (USB-minne, CD, DVD etc.), till exempel appar, musik och datorprogram som konsumenten streamar eller laddar ned samt digitala tjänster. Tjänsten ska ha fullgjorts och konsumenten ska uttryckligen ha gått med på att det inte finns någon ångerrätt om hen väljer att få innehållet levererat digitalt.
  • Avtal utanför affärslokaler om det totala beloppet konsumenten ska betala understiger 400 kr.

 

Genom ett köp godkänner kunden dessa villkor för tjänsten Destinationskollen som är en specialtillverkad digital tjänst med ett belopp som understiger 400 kr. Kunden godkänner att tjänsten påbörjas under ångerfristen samt att kunden avsäger dig ångerrätten. Detta gäller om tjänsten har en avgift. Är den kostnadsfri gäller inte ångerrätten.

Destinationskollens ansvar

Destinationskollen tjänst ska i första hand användas som en förhandskontroll för att kunna ta reda på vilka lagar och regler som gäller för inresa, utresa och vistelse i ett annat land. Databasen från verktyget Destinationskollen innehåller information om inreseregler, utreseregler och vistelseregler i andra länder, denna information uppdateras när ny information om tillämpliga inreseregler, utreseregler och vistelseregler ändras. Informationen inhämtas från flera källor, bland annat: inhemska och utländska myndigheter, ambassader, flygbolag och andra officiellt erkända och auktoriserade organisationer.

Vid användandet av tjänsten måste kunden vara medveten och införstådd med att inresereglerna, utresereglerna och vistelsereglerna i andra länder snabbt kan förändras, vilket innebär att kunden vid dagen för resan måste uppfylla aktuella inreseregler, utreseregler och vistelseregler som vid tiden för användandet av en destinationskoll kan ha blivit föråldrade. Kunden måste vid användandet av tjänsten vara medveten om att inreseregler, utreseregler och vistelseregler i andra länder sker genom tillämpning av lagar, politik och författningar som ligger utanför Destinationskollens ansvar.

Tjänsten omfattar inte ersättningsskyldighet för förlust, skada eller kostnad som uppkommit till följd av att kunden använt tjänsten. Destinationskollen tillämpar därför ansvarsfriskrivning i detta avtalsvillkor som innebär att Destinationskollen inte tar ansvar för eventuell skada som kan inträffa när kunden inhämtar information från Destinationskollen för att vid ett senare tillfälle använda tjänstens uppgifter för att i framtiden genomföra en utlandsresa.

Mottagande av digitalt innehåll och kommunikation med kunder

Tjänsten innebär att Destinationskollen, efter avtalets ingående skickar digital information till kunden samt kvitton och annan försändelse. För att kunna ta emot digital information från Destinationskollen måste kunden ange personuppgifter: namn, e-postadress och telefonnummer. Det ligger på kundens ansvar att ange korrekt information för att Destinationskollen ska kunna leverera tjänsterna.

Destinationskollen kan använda uppgifterna till kunden i marknadsföringssyfte, detta bland annat för att kunna informera om tjänstens utveckling. Kunden kan när som helst avbryta mottagandet av digital marknadsföring.

Destinationskollen kommunicerar med kunder via bl.a. e-post, SMS, pushnotiser och E-försändelser. Kunden kan välja att tacka nej till notiser via e-post och pushnotiser genom att avbryta kommuniceringen när kommunikationen skickas. Kunden kan välja att tacka nej till marknadsföring via e-post via länk i själva e-postmeddelandet. Kommunikation gällande tjänsten betraktas dock som en integrerad del av tjänsten vilket innebär att den inte kan väljas bort.

Ändringen i tjänsten

Destinationskollen har rätt att när som helst göra ändringar i tjänsten och vilka funktioner som från tid till annan kan nyttjas via tjänsten kan över tid komma att variera i omfattning och utformning. Destinationskollen förbehåller sig rätten att fortlöpande utveckla, utöka, inskränka eller i övrigt förändra tjänstens utformning, tekniska funktioner, system, tekniska förutsättningar för åtkomst av tjänsten och övriga komponenter samt villkoren för dessa.

Destinationskollen kommer på ett klart och begripligt sätt informera kunden om ändringar. I den mån ändringen försämrar kundens tillgång till eller användning av tjänsten.

Tjänstens tillgänglighet

Tjänsten som tillhandahålls är normalt sätt tillgänglig för kunder alla timmar, alla dagar, alla veckor, alla månader, året runt. Destinationskollen garanterar dock inte och ansvarar inte för eventuella driftstörningar, förseningar, fel eller andra avbrott och problem som kan uppstå för att hålla tjänsten öppen. Destinationskollen förbehåller sig rätten att när som helst avbryta tillhandahållandet av tjänster för serviceändamål, exempelvis uppgraderingar eller annat underhåll av tjänsten.

Företagsuppgifter

Webbplatsen destinationskollen.se tillhandahålls av Svenska Utrikesgruppen AB med utdelningsadress: BOX 11053, 100 61 Stockholm