Destinationskollen.se

En tjänst från UG

Vilka länder ligger i Skandinavien och Norden

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

Skandinavien och Norden utgör både en kulturell gemenskap och en geografisk region. Här reder vi ut begreppen för att ge en bättre förståelse.

I Skandinavien ingår tre länder: Danmark, Norge och Sverige och i Norden ingår Danmark, Norge, Sverige, Finland och Island samt de självstyrande områden: Färöarna, Grönland och Åland. Estland har visat intresse för att ansluta sig till den nordiska gemenskapen och har deltagit i vissa samarbeten. Trots sympati från vissa nordiska länder och från Estland självt har det ännu inte lett till formellt erkännande av Estland som en del av Norden.

Länder som ligger i Skandinavien

 1. Danmark
 2. Norge
 3. Sverige

Ibland inkluderas Finland och Island i definitionen av Skandinavien, men de tillhör den istället regionen Norden och inte Skandinavien.

Länder och områden som ligger i Norden

 1. Danmark
 2. Norge
 3. Sverige
 4. Finland
 5. Island
 6. Färöarna
 7. Grönland
 8. Åland

Internationell information

Globalt sett inkluderas vanligtvis hela Norden under termer som det något bredare ”Scandinavia” på engelska eller motsvarande uttryck på andra språk. Tyvärr har ”Scandinavia” ibland felaktigt blivit synonymt med Norden, vilket inte är korrekt.

Vad är skillnaden mellan Norden och Skandinavien?

Skandinavien refererar till de tre länderna Sverige, Norge och Danmark. Dessa länder delar en gemensam historisk och kulturell bakgrund, och termen används för att beskriva den geografiska regionen på den skandinaviska halvön.

Norden är inkluderar länderna Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island och de självstyrande områdena: Färöarna, Grönland, Åland. Termen Norden används för att beskriva det geografiska och geopolitiska området som dessa länder ingår i.

Taggar till artikeln