Annons

En tjänst från UG

Vilka länder har tillhört Sverige

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

Historiskt sett har Sverige haft kontroll över flera territorier som inte längre är en del av landet. Här är några av de områden som historiskt har varit under svensk kontroll:

  1. Finland – En av de mest betydande territorierna, Finland var en del av Sverige från medeltiden fram till 1809 då det blev ett storfurstendöme under Ryssland.
  2. Baltikum – Under stormaktstiden på 1600- och 1700-talen kontrollerade Sverige delar av det som idag är Estland och Lettland. Denna period kallas ofta för den svenska tiden i Baltikum.
  3. Norge – Norge var i en personalunion med Sverige från 1814 till 1905, känt som unionen mellan Sverige och Norge. Unionen avslutades fredligt när Norge blev helt självständigt.
  4. Ösel (Saaremaa) – En ö i Östersjön som var under svensk kontroll från 1645 till 1721, när den avträddes till Ryssland.
  5. Delar av Tyskland – Under olika perioder hade Sverige territorier i nuvarande Tyskland, inklusive Bremen-Verden, Pommern och Wismar. Dessa territorier var en del av Sverige under olika perioder mellan 1600- och 1700-talen.
  6. Amerikanska kolonier – Sverige hade även en kortlivad koloni i Nordamerika kallad Nya Sverige, grundad 1638 nära vad som idag är Wilmington, Delaware. Denna koloni existerade fram till 1655 när den togs över av nederländarna.
  7. Guadeloupe – Kort efter att ha förlorat Nya Sverige i Nordamerika erhöll Sverige ön Guadeloupe i Västindien från Frankrike 1813 som ersättning för Sveriges stöd mot Napoleon. Sverige styrde ön i endast ett år innan den återlämnades till Frankrike 1814.
  8. Saint-Barthélemy – En annan koloni i Västindien var ön Saint-Barthélemy, som Sverige erhöll från Frankrike 1784. Ön fungerade som en frihamn och blev ett centrum för handel. Sverige styrde Saint-Barthélemy fram till 1878, då ön såldes tillbaka till Frankrike.
  9. Cabinda – På den afrikanska kusten hade Sverige en handelsstation i Cabinda, som nu är en del av Angola. Denna etablerades i mitten av 1600-talet men var aldrig en formell koloni. Svensk närvaro där var kortlivad.
  10. Gullbergsön (Gold Coast) – Sverige etablerade en kortlivad koloni vid Gullbergsön, i det som nu är Ghana, som en del av den svenska Guldkusten under 1650-talet. Även här var Sveriges närvaro kort och området överlämnades så småningom till Nederländerna.

Dessa territorier illustrerar Sveriges historiska expansionsfas, särskilt under dess stormaktstid

Taggar till artikeln