Destinationskollen.se

En tjänst från UG

Vad är skillnaden mellan Latinamerika och Sydamerika?

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

Latinamerika och Sydamerika är två termer som relaterar till varandra men skiljer sig åt i sina definitioner. Här reder vi ut frågetecknen.

När man talar om Latinamerika syftar man på den kulturella aspekten av Amerika, medan Sydamerika är en geografisk region.

Detta är Latinamerika

Latinamerika består av Centralamerika och Karibien, som är en del av Nordamerika och Sydamerika. Benämningen Latinamerika är ett begrepp som relaterar till kultur snarare än enbart geografi. Det som främst definierar Latinamerika är språket spanska och spansk kultur eller ursprung. Oftast inkluderas Brasilien inte i begreppet Latinamerika.

Länder som inkluderas i Latinamerika

 1. Argentina
 2. Bolivia
 3. Chile
 4. Colombia
 5. Costa Rica
 6. Dominikanska republiken
 7. Ecuador
 8. El Salvador
 9. Guatemala
 10. Honduras
 11. Kuba
 12. Mexiko
 13. Nicaragua
 14. Panama
 15. Paraguay
 16. Peru
 17. Uruguay
 18. Venezuela

Fakta om Brasilien, Belize och Haiti

Brasilien grannar är till största del latinamerikaner förutom Guyana, Surinam, och Franska Guyana. Landet inkluderas inte i Latinamerika. Landets historia, traditioner, mat, musik och andra kulturella aspekter skiljer sig ibland markant från sina spansktalande grannar.

Belize gränsar enbart till latinamerikansa länder. Landet är det enda landet av alla sju länder i Centralamerika som inte är ett latinamerikanskt land. I Belize är engelska istället det officiella språket. Trots att spanska talas av många invånare har Belize en unik kulturell och språklig identitet som inte latinamerikansk.

Haiti delar ön Hispaniola med latinamerikanska Dominikanska republiken men har en egen kulturell och språklig identitet. Det officiella språket i Haiti är franska, medan haitiansk kreol är det mest talade språket. Haitis kultur skiljer sig från andra länder i Latinamerika även om deras enda granne är latinamerikaner.

Detta är Sydamerika

Sydamerika är en av världens kontinenter och delar gränser med Centralamerika i nordväst och Antarktis i söder. Sydamerikas östra kust möter Atlanten medan den västra kusten ligger mot Stilla havet.

Länder som inkluderas i Sydamerika

 1. Argentina
 2. Bolivia
 3. Brasilien
 4. Chile
 5. Colombia
 6. Ecuador
 7. Franska Guyana
 8. Guyana
 9. Paraguay
 10. Peru
 11. Surinam
 12. Uruguay
 13. Venezuela

Var kommer begreppet latinos från?

Begreppet ”latinos” härstammar från det latinska ordet ”latinus”, som ursprungligen användes för att beskriva invånare i det antika Latium, regionen runt Rom i Italien. Senare användes termen ”latin” för att beskriva de romanska folken, som härstammade från de latinsktalande romarna och inkluderade invånarna i länder som Frankrike, Spanien, Portugal och Italien.

Under kolonialtiden användes termen ”latino” för att beskriva människor som härstammade från spansktalande länder i Amerika. Senare, särskilt i USA, har begreppet ”latino” eller ”latinamerikan” vidgats för att inkludera människor med rötter i hela Latinamerika, inklusive länder som Brasilien och andra portugisisktalande eller fransktalande länder.

Idag används termen ”latino” eller ”latinamerikan” ofta för att beskriva personer med rötter i Latinamerika.

Taggar till artikeln