Destinationskollen.se

En tjänst från UG

Hur mycket pengar får man resa med?

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

När du reser in eller ut ur Sverige får du resa med hur mycket pengar du vill. Det finns ingen gräns över vilket belopp du får ha i kontanter. Det finns heller ingen lag som förbjuder människor att resa med valfri summa pengar.

Det som du däremot måste tänka på är att anmäla kontanta medel som överstiger 10 000 euro när du ska resa. Detta gäller enbart när du ska resa över EU:s gräns. Vissa länder i EU har även implementerat anmälningsplikt för resor inom EU. Kontrollera därför vad som gäller för just din resa.

Du ska anmäla information om att du reser med 10 000 euro eller mer till den behöriga myndigheten i det första EU-land du anländer till eller det sista du reser från. I Sverige är det Tullverket som ansvarar för att ta emot anmälan om att en resenär reser med pengar.

Så anmäler du att du reser med pengar

Tullverket har en ny onlinetjänst som gör det möjligt för dig att i förväg anmäla att du reser till eller från EU med kontanta medel. Om du gör din anmälan online behöver du inte göra något vid tullgränserna. Du kan passera gröna gånger som anger att du inte har något att deklarera.

Anmäler du istället med en blankett ska du passerade röda gången vid tullgränsen som anger att du har varor att deklarera. Där lämnar du in din ifyllda blankett.

Anmäl online

>Klicka här för att anmäla att du reser med kontanta medel.

Ladda ner blanketter

>Anmälan om kontanta medel (svenska)

>Anmälan om kontanta medel – tilläggsblad (svenska)

>Cash declaration (english)

>Cash declaration – additional sheet (english)

Taggar till artikeln