Destinationskollen.se

En tjänst från UG

Hur många semesterdagar får man spara

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

Du måste ta ut 20 semesterdagar varje år, med möjlighet att spara resten för framtida tillfällen.

Enligt semesterlagen har anställda rätt att spara de dagar som överstiger 20 för ett givet år. Det innebär att om du tjänar in 25 semesterdagar, kan du spara 5 till nästkommande semesterår. Om du tjänar in 28 semesterdagar, kan du spara 8 dagar, och så vidare.

Om du inte når upp till 20 intjänade semesterdagar, så saknar du även rätten att spara några dagar. Eftersom du endast har rätt att spara de dagar som överstiger 20, krävs det också att du tar ut minst 20 semesterdagar om din arbetsgivare begär det.

5-års regeln

Du har möjlighet att spara dina semesterdagar i upp till totalt 5 år (i vissa undantagsfall gäller 6 år). Det är dock inte tillåtet att spara semesterdagar från nuvarande år och istället använda de sparade dagarna från tidigare år.

Taggar till artikeln