Destinationskollen.se

En tjänst från UG

Gränsen mellan Marocko och Algeriet stängd sedan 1994

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

Marockos relation med Algeriet har varit konfliktfylld och spänd under lång tid och fortsätter att vara det. Källan till konflikten är flera och utgör instabilitet längs gränserna mellan länder.

År 1994 blossade konflikten upp mellan länderna när Marocko anklagade den algeriska hemliga tjänsten för att ligga bakom terroristattacken mot hotellet Asni i Marrakech. Den 24 augusti avled två spanjorer i attacken och Marocko införde omedelbart visumkrav för algerier och personer av algeriskt ursprung. Den direkta responsen från den algeriska regimen var att stänga alla gränsövergångar mot Marocko.

Konflikten i Västsahara förvärrar spänningarna

En annan konflikt som utgör ytterligare påfrestningar länderna emellan är Västsaharafrågan. Konflikten har stundtals eskalerat efter att Spanien drog sig tillbaka från Västsahara enligt Madridavtalen. Polisariofronten i Västsahara stöds av Algeriet och de har fört ett långt krig för självständighet mot Mauretanien och Marocko.

Mauretanien drog sig tillbaka 1979, men Marocko fortsätter att kontrollera större delen av Västsahara. Under 1980-talet kämpade Polisario mot marockanska styrkor tills FN förhandlade fram en fredsuppgörelse 1991. Avtalet krävde fria val om självständighet, men de har ännu inte infriats.

Gränsen är stängd och diplomatiska relationer har brutits

Gränsen mellan de båda länderna har varit stängd sedan 1994 och de diplomatiska förbindelserna bröts år 2021. Både marockaner och algerier behöver visum för att besöka varandras länder.

Mer spänningar uppstod mellan länderna när marockanerna protesterade mot att fransk-marockanska turister sköts till döds utanför kusten av Algeriet. Algeriska kustbevakningen avfyrade skott och dödade två turister som av misstag hade åkt in på algeriskt vatten med sina vattenskotrar.

Taggar till artikeln