Destinationskollen.se

En tjänst från UG

Får man köra någon annans bil

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

Många skickar mejl till oss och frågar om man får köra någon annans bil. Det får man göra, men det kan krävas intyg beroende på körtillfället.

När man kör en annan persons bil finns det specifika regler att följa, särskilt när det gäller körning i utlandet. Många länder kräver att föraren har en fullmakt som bevisar att han eller hon har fått tillåtelse att köra bilen. Sverige kan inte påverka dessa regler eftersom det är lagarna och reglerna i andra länder som gäller.

Vissa försäkringsbolag kan också kräva att det finns en fullmakt som styrker vem som har kört bilen utomlands. Detta gäller exempelvis vid försäkringsärenden – om föraren skulle vara med om en skada i utlandet.

Viktiga saker att komma ihåg

  1. När du kör i ett annat land – ta med fullmakt för utlandskörning
  2. Kom överens med ägaren om tid för utlåningen

Taggar till artikeln