Destinationskollen.se

En tjänst från UG

Detta är sioniosm

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

Sionism är en politisk och nationalistisk rörelse som uppstod i slutet av 1800-talet med målet att skapa en judisk stat, men inte nödvändigtvis där Israel ligger idag. Den grundades som ett svar på den utbredda förföljelsen av judar runt om i världen.

Det är den österrikisk-ungerska journalisten Theodor Herzl som ofta betraktas som sionismens fader efter att ha publicerat sitt verk Judestaten år 1896. I sina texter argumenterade för att lösningen på den judiska frågan var att skapa en egen stat.

Herzl argumenterade för behovet av en judisk stat för att lösa den judiska frågan och erbjöd olika möjliga platser, inklusive Argentina och Palestina, som potentiella områden för att etablera denna stat. Han var öppen för förslag och ansåg att valet av plats kunde diskuteras beroende på praktiska och politiska förutsättningar. Herzls huvudfokus var just att hitta en praktisk lösning så att judar runt om i världen kunde få vara på en plats och känna sig trygga. Han vill att judar skulle kunna leva fritt och självständigt.

Sedan skapandet av staten Israel har landet utvecklats på många sätt och byggt upp starka institutioner, en robust ekonomi och ett mångsidigt samhälle.

Sionistisk diplomati

Sionistiska ledare engagerade sig intensivt i internationell diplomati för att få stöd för sin sak. Som ett resultat av dessa ansträngningar uttryckte Storbritannien sitt stöd för ett ”nationellt hem för det judiska folket” i Palestina genom Balfourdeklarationen 1917.

Efter förintelsen och andra världskriget skärptes strävan efter en judisk stat, vilket senare ledde till grundandet av staten Israel 1948. Sionismen har haft en stor påverkan på den moderna israeliska politiken och identiteten, och är fortfarande en central fråga i relationerna mellan Israel och dess grannländer samt i den globala judiska diasporan.

Det hebreiska språket

Herlz nämnde i sin bok att varje jude skulla behålla sitt språk eftersom att ingen längre kunde tala hebreiska. Språket var inte längre levande men i samband med byggandet av den judiska staten Israel återupplivade sionistiska ledare som Eliezer Ben-Yehuda hebreiskan. Tack vare hans insatser lever hebreiskan igen som ett vardagligt språk i Israel.

Att skilja mellan sionism och judendom

Trots att många judar stödjer sionismen, finns det också judar som inte gör det. Likaså finns det sionister som inte är religiösa men som stödjer idén om en judisk stat ur flera olika perspektiv. Det är viktigt att skilja mellan sionism och judendom, då de inte är samma sak. De representerar olika aspekter av den judiska identiteten och historien.

Sionism är en politisk och nationalistisk rörelse och judendom är en religion med tusentals år av historia och kulturella traditioner. Judendom innefattar också en kulturell och etnisk identitet. Många som identifierar sig som judar gör det både religiöst och kulturellt, medan andra kanske identifierar sig främst kulturellt eller etniskt utan att praktisera religionen aktivt.

Taggar till artikeln