Destinationskollen.se

En tjänst från UG

Visum till Turkiet med resedokument

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

Kontrollera vilka regler som gäller för resor till Turkiet.
Ett resedokument är en resehandling för personer som är en erkänd flykting enligt 1951 års Genèvekonvention, eller statslös och uppfyller kraven i 1954 års New York-konvention. Ett resedokument får gälla maximalt två år. Det går inte att förlänga giltighetstiden. Om giltighetstiden har gått ut ska en ny ansökan om resedokument skickas in.

Kontrollera om du är ”clear to travel” till Turkiet med resedokument här.

Ta reda på information om resor till Turkiet med resedokument. Det går inte att resa till alla länder med ett resedokument. Vissa länder godkänner inte handlingen som en giltig resehandling. Till vissa länder går det dock att resa med resedokumentet men visum kan krävas.

Du kan ta reda på vad som gäller för dig som reser med ett resedokument till Turkiet med Destinationskollen. På webbplatsen anger du att du ska resa med resedokument och välj sedan din destination Turkiet.

Du läsa mer om resedokument på Migrationsverket webbplats.

På resenärens ansvar

Det ligger alltid på resenärens ansvar att kontrollera vilka inresekrav som gäller i Turkiet. Har du ett resedokument är det viktigt att du kontrollerar om du omfattas av ytterligare krav för att få tillåtelse att resa in i ett land.

Taggar till artikeln