Annons

En tjänst från UG

De yttre sju – länder och historia

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

Under 1960-talet benämndes Efta-länderna som inte var med i EEG ofta ”de yttre sju”, vilka inte tillhörde ”de inre sex”, EEG:s grundande medlemmar, som senare blev EG och slutligen EU.

Efta, en mellanstatlig organisation, grundades 1960 genom Efta-konventionen. Organisationen syftar till att främja fri handel och ekonomisk integration bland sina medlemmar, både inom Europa och på en global nivå.

De yttre sju skapade organisationen som grundades genom Stockholmsavtalet, som undertecknades den 4 januari 1960. Detta avtal upprättades som svar på att Italien, Frankrike, Västtyskland och Beneluxländerna hade bildat ett frihandelsavtal inom Europeiska ekonomiska gemenskapen.

De yttre sju

Efta startades ursprungligen av sju länder: Österrike, Danmark, Norge, Portugal, Sverige, Schweiz och Storbritannien. Island anslöt sig till organisationen 1970, följt av Finland 1986 och Liechtenstein 1991. Dock blev Danmark och Förenade kungariket medlemmar i EU 1973, Portugal 1986, och Österrike, Finland samt Sverige 1995, vilket ledde till att dessa länder lämnade Efta.

Lista på de yttre sju

  • Danmark
  • Norge
  • Portugal
  • Schweiz
  • Storbritannien
  • Sverige
  • Österrike

Taggar till artikeln