Destinationskollen.se

En tjänst från UG

Vilka länder kan man åka med resedokument utan visum

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

Ta reda på vilka länder du kan resa till med resedokument.
Det finns många länder som accepterar ett resedokument som en giltig resehandling. För att kunna ta reda på om du kan resa med ett resedokument gör du en destinationskoll. I samband med kontrollen får du även reda på om du behöver söka e-visum online, visum eller om du måste uppfylla andra inresekrav.

Gör en destinationskoll här.

Om du vill skaffa ett resedokument ska du ansöka om det hos Migrationsverket. Du kan läsa mer om vad som gäller på myndighetens webbplats här.

Du kan förbjudas att resa till ditt hemland

Om du är flykting enligt 1951 års Genèvekonvention kommer det att stå i ditt pass att du inte får resa till ditt hemland eller det land som du har flytt från. Skulle du resa till ditt hemland ändå kommer du att bli fråntagen till resedokument. Du måste därför se till att följa denna regel noggrant.

Om du behöver visum

När du gör en destinationskoll med ditt resedokument kommer du att få uppgifter om landet kräver att du ska ansöka om visum. Det finns olika visumansökningar, vissa är online, så kallade e-visum. Dessa visum är en enklare process och kräver inga fysiska besök hos en ambassad.

Taggar till artikeln