Annons

En tjänst från UG

Vilka länder gör anspråk på Antarktis

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

Antarktis omfattas av Antarktisfördraget, som undertecknades 1959 och trädde i kraft 1961. Detta fördrag fastställer Antarktis som en region av internationell fredlig samarbete och vetenskaplig forskning och förbjuder militär verksamhet där. Det finns inga nationella anspråk på Antarktis enligt detta avtal. I stället kan länder driva vetenskaplig forskning och etablera forskningsstationer på kontinenten under fördragets regler.

KONTROLLERA INRESEREGLER TILL LANDET DU SKA RESA TILL HÄR.

Tänk på att det ligger på ditt ansvar att kontrollera vilka krav på inreseregler som gäller när du ska resa till ett annat land. Du kontrollerar officiella reglerna som gäller för dig hos Destinationskollen.

Flera länder har gjort anspråk på olika delar av Antarktis. Dessa anspråk är kända som territoriella anspråk i Antarktis. Här är en lista över de länder som har territoriella anspråk i Antarktis:

  1. Argentina
  2. Australien
  3. Chile
  4. Storbritannien (på västra Antarktis, inklusive Brittiska Antarktis)
  5. Norge (på Drottning Mauds Land)
  6. Frankrike (på Adélieland)
  7. Nya Zeeland (på Ross Dependency)

Dessa anspråk är inte i linje med Antarktisfördraget. Antarktisfördraget innebär att alla anspråk är frysta och inte har någon inverkan på suveräniteten över området. Istället är Antarktis i grunden en region av internationell samarbete och fredlig vetenskaplig forskning.

Taggar till artikeln