Annons

En tjänst från UG

Vilka länder får svenskar inte åka till

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

Får svenskar resa till alla länder i världen?
Svenskar reser mycket i världen och till vissa destinationer krävs visum medans det till andra inte krävs. Även om ett visum inte krävs finns det alltid andra inreseregler som måste följas. För att ta reda på vilka länder svenskar inte får åka till utan visum gör du en destinationskoll på www.destinationskollen.se.

Det finns inget förbud för svenskar att resa till något land. Det är alltid möjligt att resa till alla destinationer i världen dock finns det inreseregler. Alla länder har olika inreseregler vilket gör att du som reser måste kontrollera vad som gäller för just dig.

När du planerar att resa till ett land ska du göra en destinationskoll för att kunna ta reda på vilka krav du måste uppfylla för att resa in i landet.

Resevarningar

Det kan finns vissa tillfälliga reseavrådan som innebär att du inte bör resa till ett visst land eller områden. Detta innebär dock inte att du är förbjuden att göra så. Du får alltså resa till ett land även om en avrådan finns.

Taggar till artikeln