Destinationskollen.se

En tjänst från UG

Nekad inresa i ett annat land

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

Du kan bli nekad inresa i ett annat land.
Många länder i världen kräver att du som reser med en svensk resehandling har fått en visering godkänt innan inresa i landet. Det innebär att du kan komma att behöva ansöka om visum, turistkort eller annat som godkänner inresan i destinationslandet. Om visum krävs är det på ditt ansvar att kontrollera detta. Du kan nekas inresa i ett annat land om du inte uppfyller inresekraven. Kontrollera om du uppfyller alla inresekrav till din destination här.

Kontrollera inresekrav i andra länder här.

Även om visum inte krävs, exempelvis för resor inom EU eller till ett annat Schengenland har medlemsstaterna i enlighet med lag rätt att neka din resa. Detta är sällsynt men kan ske med hänsyn till allmän ordning och säkerhet samt av hälsoskäl. Om du nekas inresa i en av medlemsstaterna måste landet visa att du utgör ett verklig, aktuellt och tillräckligt allvarligt hot.

Om du nekas inresa i enlighet med ovan beskrivning ska du få ett skriftligt beslut om detta med fullständig motivering och information. Beslutet ska även kunna överklagas.

Flygbolag nekar resa

Det är alltid flygbolagen som kontrollerar så att du som reser till ett annat land uppfyller alla krav på inresa. Det innebär att du redan vid incheckningen kommer att behöva styrka att du få resa in i landet. Det innebär att du ska uppvisa visum eller annat som landet kräver för att du ska få resa.

Om du inte uppfyller kraven kommer flygbolaget neka din ombordstigning.

Kontrollera officiella inresekrav med Destinationskollen

Kontrollera inresekrav i andra länder här.

Du som ska resa till andra länder bör alltid kontrollera vilka inresekrav som gäller innan din avresa. När du gör det får du inga tråkiga överraskningar.

Taggar till artikeln