Destinationskollen.se

En tjänst från UG

Kan man resa med främlingspass till Iran

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

Resor till Iran med främlingspass.
Här finns information om resor till Iran med främlingspass. För att kunna resa in i ett annat land krävs en giltig resehandling. Vad som är en giltig resehandling kan variera från land till land. Exempelvis är ett främlingspass giltigt i vissa länder medans andra länder inte accepterar främlingspasset som en giltig resehandling.

Kontrollera om du är ”clear to travel” till Iran här.

Ska du resa till Iran med ett främlingspass är det därför viktigt att du kontrollerar vilka regler du omfattas av. Dessa regler är så kallade inreseregler som ställs av landet du ska resa till, i detta fall Iran. Du kan ta reda på vad som gäller för Iran genom att göra en destinationskoll.

Det finns olika skäl till varför en person har ett främlingspass, bland annat ska det finnas en skyddsskäl gentemot myndigheter i hemlandet. Det innebär att personen som ansöker om ett främlingspass måste ha noll chanser till att få ett pass i hemlandet.

Irans inresekrav gäller

Kontrollera om du är ”clear to travel” till Iran här.

För att kunna resa in i Iran måste du som resenär uppfylla landets krav på inresa. Det ligger på ditt ansvar att kontrollera vilka inresekrav som Iran har. Om du inte uppfyller kraven kommer du att nekas inresa i landet.

Utöver krav på pass och visum har vissa länder ytterligare inresekrav.

Taggar till artikeln