Destinationskollen.se

En tjänst från UG

Kan dina barn tvingas att växa upp med en annan religion?

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

VÅRDNADSVALET – VIKTIG TJÄNST FÖR VÅRDNADSHAVARE

Under vissa omständigheter kan det hända att barn avskiljs från sin religion, kultur och föräldrars normer och tradition. Det kan hända när en ny vårdnadshavare träder in, exempelvis när vårdnadshavarna dör, men det går att skydda barnet från detta genom olika åtgärder.

Föräldrar eller andra vuxna som finns i ett barns liv har en betydande påverkan på barnets syn på världen, inklusive dess religiösa, kulturella och traditionella normer. Detta påverkar barnets identitet, och vid ändringar av vårdnadshavare kan det leda till att barnet tvingas anpassa sig till en helt ny identitet – även religion.

Som vårdnadshavare är det mycket oroande att veta att socialtjänsten eller domstolen kan utse en vårdnadshavare vid föräldrarnas död utan att ta hänsyn till föräldrarnas önskemål. För att säkerställa att domstolen har möjligheten att hänsyn till föräldrarnas val måste detta dokumenteras, vilket kan göras genom Vårdnadsvalet. Om vårdnadshavarna inte har något önskemål finns det inget att beakta från deras sida.

Klicka dig vidare till Vårdnadsvalet här och säkerställ din vilja.

Kan muslimska barn tvingas uppfostras till en annan religion?

Det är fullt möjligt för ett barn som har haft muslimska föräldrar att vid föräldrarnas död växa upp med nya vårdnadshavare som bekänner sig till en annan religion. Så kan det bli när socialtjänsten och domstolen ska ta hänsyn till valet av vårdnadshavare, exempelvis om det inte finns tillräckligt många lämpliga val eller om föräldrarna inte har uttryckt ett önskemål om vårdnadshavare.

Socialtjänsten ska ta hänsyn till den religiösa aspekten men också prioritera barnets välbefinnande. Det är alltså helheten som ska bedömas och om det inte finns andra alternativ och inga uttalade önskemål från vårdnadshavarna kan barnet tvingas bort från sin religion, kultur och föräldrarnas traditioner vid deras död.

Säkerställ din vilja direkt

Sveriges lagar och myndigheter är kompakta, vilket innebär att de är en integrerad del i våra liv – detta på både gott och ont. När det kommer till ens egna barn bör man därför vara vaksam och strategiskt planera inför framtiden – särskilt om det värsta skulle hända.

Dokumentera allt redan idag hos Vårdnadsvalet. Om du skulle avlida är det redan för sent att yttra din vilja över vem du vill ska ta hand om ditt barn. Att använda Vårdnadsvalet är inte bara god handling, utan en av de mest betydelsefulla åtgärderna du kan vidta för ditt barns framtid.

Tänk på att skriva ett vårdnadstestamente som tryggar både dig själv och dina barn i händelse av vårdnadshavarnas död, sjukdom eller annan oförmåga att ta hand om barn.

Taggar till artikeln