Destinationskollen.se

En tjänst från UG

Islams fem pelare

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

Utforska islams fem pelare: trosbekännelseen, bönerna, den religiösa avgiften, fastan under ramadan och vallfärden till Mecka. Ta reda på mer om deras betydelse och hur de utgör grunden för muslimers tro och praxis.

1. Om trosbekännelsen (shahada)

Betydelsen av ordet shahada innefattar även att muslimen vittnar om sin tro. Trosbekännelsen är: ”Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud.”

2. Om den rituella tidebönen (salat)

Ordet ”salat” bör inte enbart översättas som bön, utan det avser specifikt de fem dagliga tidebönerna som en muslim ska utföra. Både ordet för bön och ritualens struktur har enligt historien haft inflytande av kristna och judiska traditioner. Dessa böner genomförs fem gånger om dagen enligt en fastställd tidsplan.

3. Om den religiösa avgiften (zakat)

Denna avgift är en religiös skyldighet och skiljer sig således från den frivilliga avgiften, sadaqa. Koranen framhåller flera gånger vikten av att ge en religiös avgift som en av de viktigaste dygderna för de troende. Denna avgift är avsedd för att stödja de fattiga, sjuka och för allmänna ändamål, såsom olika behov inom församlingen.

4. Om fastan (sawm, siyam)

Under fastan ska en muslim avhålla sig från mat, dryck och sexuellt umgänge från solens uppgång till dess nedgång under månaden ramadan. Regler för fastans praktik återfinns i Koranen. Undantag från fastan ges till personer på resa eller som är sjuka. Barn, gravida eller ammande kvinnor, äldre eller sjuka samt de som utför tungt arbete kan också undantas från fastan.

5. Om vallfärden till Mecka (hajj)

Varje vuxen muslim som har möjlighet ska göra vallfärden till Mekka (ibland besöks också Medina). Den sista månaden i den islamiska kalendern är vallfärdsmånad. Vallfärden kan också utföras vid andra tidpunkter under året och kallas då ”lilla vallfärden”, men den anses vara mindre förtjänstfull än en vallfärd under vallfärdsmånaden.

Taggar till artikeln