Destinationskollen.se

En tjänst från UG

Introduktion till judendom

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

Judarnas ljusstake kallas menorah. Den traditionella menoran har sju armar, medan den som används under Chanukka, chanukkian, har nio armar.
Här utforskar vi nio viktiga pelare inom judendomen. Denna religion är en av världens äldsta och har haft stor påverkan på många andra religioner runt om i världen.

Symbol

De kändaste symbolerna för judendomen inkluderar:

 1. Davidsstjärnan – En sexuddig stjärna som ofta ses på många olika judiska objekt så som: synagogor och den israeliska flaggan.
 2. Menoran – En sjuarmad ljusstake som representerar den brinnande busken som Moses såg på Sinaiberget. En särskild ljusstake med nio armar används under Chanukka, kallad chanukkia.
 3. Kippa – En liten rund mössa som bärs av många judiska män som ett tecken på vördnad inför Gud.
 4. Torahrullen – De fem Moseböckerna som är skrivna på pergament och används i religiösa ceremonier.
 5. Hamsa – En handformad amulett som sägs skydda mot det onda ögat.
 6. Tallit – En bönesjal med fransar (tzitzit) som används under bön.
 7. Mezuza – En liten kapsel som innehåller en pergamentrulle med bibelverser, placerad på dörrposterna i judiska hem.

Högtider

De kändaste judiska högtiderna inkluderar:

 1. Rosh Hashana – Det judiska nyåret firas normalt sett i september eller oktober. Det markerar början på de tio botdagarna, som avslutas i Yom Kippur.
 2. Yom Kippur – Försoningsdagen som är den heligaste dagen i den judiska kalendern. Det är en dag av fasta och bön för förlåtelse.
 3. Sukkot – Lövhyddohögtiden är en glad högtid som firar skördetiden och minnet av israeliternas ökenvandring.
 4. Simchat Torah – Firas direkt efter Sukkot och markerar slutet och början på den årliga Torah-läsningscykeln.
 5. Chanukka – Ljusets högtid firas i åtta dagar och minns återinvigningen av Jerusalems tempel.
 6. Purim – Det här är en festlig högtid som firar räddningen av det judiska folket i Persien, som beskrivs i Esters bok.
 7. Pesach (Passover) – Firas i åtta dagar som en påminnelse av uttåget ur Egypten. Seder-måltiden är en central del av högtiden.
 8. Shavuot – Veckofesten som markerar givandet av Toran på Sinai berg. Firas sju veckor efter Pesach.
 9. Tisha B’Av – En sorgedag som minns förstörelsen av de första och andra templen i Jerusalem.

Helig skrift

Judarnas heliga skrift är Tanach. Det är den som kallas den hebreiska bibeln. Tanach består av tre delar: Torah (Lagen), Neviim (Profeterna) och Ketuvim (Skrifterna). Dessa texter utgör grunden för judisk tro, lag och kultur.

Inriktningar

Judendomen har flera trosinriktningar, var och en med sina egna tolkningar och praxis. De mest kända inriktningarna inom judendomen är:

 • ultraortodox judendom (haredi) – mycket strikt
 • ortodox judendom – strikt judendom
 • modern ortodox judendom – balanserad traditionell judisk lag med modern livsstil
 • konservativ judendom – bevarar traditionella judiska värden och öppen för förändringar
 • reformjudendom – individuell liberal frihet att tolka traditioner och anpassar lagar till modern tid

Grundare

Judendomen har ingen specifik grundare. Istället har denna religion utvecklats över lång tid genom flera starka bidrag från olika människor och händelser. Det finns dock några väldigt viktiga personer inom judendomen och dessa är:

 • Moses – Den mest centrala personen i judendomen. Han ledde israeliterna ut ur Egypten och mottog Toran från Gud på Sinai berg, inklusive de tio budorden.
 • Abraham – Betraktas som patriarken och stamfadern till det judiska folket. Gud slöt ett förbund med Abraham och lovade honom många efterkommande och landet Kanaan (nuvarande Israel).
 • Isak och Jakob – Abrahams son och sonson, som också är viktiga patriarker i det judiska folkets historia.
 • David och Salomo – Kung David etablerade Jerusalem som det judiska folkets huvudstad, och hans son, kung Salomo, byggde det första templet där.

Efter döden

Judendomen har olika uppfattningar om vad som kommer att hände efter döden. Det finns ingen specifik lära som alla judar följer. Det finns dock många judar som tror på att själen kommer att få belöning eller straff beroende på hur man tidigare har levt sitt liv på jorden.

Fasta

Fastan spelar en viktig roll inom judendomen och är en tid för självreflektion och andlig förnyelse. Det finns flera fastedagar inom judendomen och den kändaste är Yom Kippur som är försoningsdagen. Denna dag ägnar man åt bön och botgöring. Fastan pågår i 25 timmar från solnedgång till solnedgång. Reglerna för fastan innebär att man fullständigt ska avstå från mat och dryck. Inget arbete ska heller utföras. Inte heller får man bara, använda kosmetika eller ha sexuella relationer.

En kopia av Yom Kippur fastan är Tisha B’Av som sker på minnesdagen för förstörelsen av de första och andra templen i Jerusalem.

Matregler

Något som är känt inom världen är judendomens matregler. Dessa regler är kända som kosherregler och är omfattande och specificerar vad som är tillåtet och otillåtet att äta.

Kosherdjur
 1. Däggdjur: Måste ha kluvna klövar och idissla (t.ex. kor, får och getter). Grisar är inte kosher eftersom de har klövar men inte idisslar.
 2. Fåglar: De flesta fåglar som kyckling, anka, kalkon och gås är kosher. Rovfåglar är förbjudna att äta.
 3. Fisk: Måste ha fenor och fjäll för att vara kosher (t.ex. lax, torsk, och makrill). Skaldjur som räkor, krabbor och musslor är inte kosher.

Slakt och beredning
 1. Shechita: Djur måste slaktas enligt särskilda rituella metoder (shechita) av en utbildad person (shochet). Detta innebär ett snabbt och humant snitt genom halsen.
 2. Blod: Blod är inte tillåtet att äta. Köttet måste saltas och sköljas för att avlägsna blod.

Mjölk och kött
 1. Separering: Mjölk och kött får aldrig blandas.
 2. Tid: Efter att ha ätit kött måste man vänta en viss tid (beroende på tradition, vanligtvis 3 till 6 timmar) innan man äter mjölkprodukter, och vice versa.

Andra regler
 1. Parve: Mat som är varken mjölk- eller köttbaserad (t.ex. frukt, grönsaker, ägg och fisk) är parve och kan ätas med både mjölk och kött.
 2. Inspektion: Frukt och grönsaker måste inspekteras noggrant för att vara fria från insekter, som inte är kosher.
 3. Vin: Vin och druvsaft måste vara tillverkade av judar för att vara kosher.

Koshercertifiering

Förpackade livsmedel och produkter måste ofta ha en koshercertifiering, vilket garanterar att produkten uppfyller kosherlagarna. Denna certifiering ges av olika kosherorganisationer och är märkt på förpackningen.

Taggar till artikeln