Destinationskollen.se

En tjänst från UG

Inreseregler USA – kontrollera reglerna här

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

Kontrollera vilka inreseregler som gäller för resor till USA.
Planerar du en resa till USA är det viktigt att du kontrollerar vilka officiella inreseregler som gäller i landet. Det är bra om du kontrollerar reglerna innan du köper en flygbiljett och bokar hotell, detta då du inte får tillbaka pengarna för bokningarna om du inte får stiga ombord på flyget till USA.

Kontrollera inreseregler till USA här.

Med Destinationskollen kontrollerar du vilka officiella inreseregler som gäller för resor till USA. Tänk på att det ligger på ditt ansvar som resenär att kontrollera vilka regler som du omfattas av. Olika regler kan gälla beroende på hur länge du ska vistas i landet och vilken resehandling du har.

Andra orsaker som kan påverka inresa i ett land är vilka länder du tidigare har besökt. Vissa länder har restriktioner beroende på om du har vistats i andra länder. Det kan innebära att du förbjuds att besöka ett land om du har varit i ett annat land. Dessa regler kan du också kontrollera.

Beroende på vilken resehandling du har kan du kontrollera vilka regler som gäller för just din resehandling.

Du kan kontrollera vad som gäller om du har:

  • Vanligt pass
  • Provisoriskt pass
  • Resedokument
  • Främlingspass

Destinationskollen visar samtliga officiella inresregler till USA

Med Destinationskollen får du reda på vilka officiella regler USA har för svenskar som ska resa till landet. Det är bra om du är väl förberedd inför resan så att inga tråkiga överraskningar sker. Ta därför alltid reda på uppdaterade inreseregler i USA.

Kontrollera inreseregler till USA här.

Vad händer om du nekas resa till USA?

USA har striktare kontroller än andra länder. Det innebär att resenärer kontrolleras extra noggrant. Skulle du nekas inresa i landet eller ombordstigning på flygplanet på grund av att du inte uppfyller inresereglerna finns det få möjligheter för dig att få tillbaka pengarna. Av den anledningen är det också viktigt att du kontrollera resekraven.

Taggar till artikeln