Destinationskollen.se

En tjänst från UG

Hur mycket pengar får man resa med

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

Generellt sätt får du resa med hur mycket pengar du vill i världen. De flesta länder kräver dock att du anmäler att du reser med pengar om beloppet överstiger 10 000 EURO eller motsvaranda i annan valuta.

Eftersom det inte finns några specifika internationella eller EU-regler som fastställer hur mycket pengar du får ta med dig mellan olika länder, är det klokt att alltid konsultera de lokala tullmyndigheterna i de länder du har för avsikt att resa från, genom och till innan du ger dig iväg.

Tänk på att om du inte rapporterar in kontanta medel eller om din rapport är felaktig eller ofullständig, kan du bli föremål för påföljder och straff. Det är viktigt att vara medveten om att tullmyndigheterna har befogenhet att genomföra individuella kontroller, inklusive inspektion av ditt bagage och fordon.

Om du inte anmäler ditt belopp

Tullmyndigheter i olika länder har varierande befogenheter. I vissa länder kan dina pengar konfiskeras om du inte har anmält att du för med dig pengar, särskilt om det rör sig om en summa som överstiger 10 000 euro eller motsvarande i annan valuta.

Taggar till artikeln