Destinationskollen.se

En tjänst från UG

Föräldramedgivande blankett gratis

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

Det var Utrikesgruppen som första gången utfärdade ett föräldramedgivande till vårdnadshavare i Sverige. Utrikesgruppen var den aktör som tog på sig uppdraget att upprätthålla internationella regler för resor med barn.

Idag har Utrikesgruppen fått ett mycket större ansvar och gränskontroller och poliser över hela världen håller ständig kontakt med organisationen. Det är också vanligt att domstolar hör av sig till Utrikesgruppen för att kontrollera vårdnadshavarnas resor med barn.

Namnet ”föräldramedgivande” introducerades av Utrikesgruppen 2019 och tydliggör att det handlar om ett medgivande från föräldrar. Vid denna lansering började ”föräldramedgivande” marknadsföras för att resenärer lättare skulle kunna få korrekt information och följa internationella regler när de reser med barn. Utrikesgruppen är också den aktör som uppdaterar reglerna för föräldramedgivande för varje land.

Föräldramedgivande blankett

Så här beställer du föräldramedgivande blankett. Skaffa tillståndet hos officiella Utrikesgruppen. Det är den korrekta aktör som utfärdar intyget i Sverige.

Följ dessa tre steg:

  1. Klicka dig vidare till ansökan här
  2. Fyll i alla uppgifter
  3. Betala och skriv ut tillståndet

Föräldramedgivande ansökan har en avgift

För att kunna förhålla sig till internationella regler tas en avgift ut för föräldramedgivande blankett och den går alltså inte att få gratis. En avgift tas bland annat ut för att Utrikesgruppen ska kunna fortsätta sitt arbete med att skydda barn över landsgränser.

Utrikesgruppen arbete innehåller att bekämpa människohandel med barn, förebygga brott mot familjerätten, undvika komplicerade internationella rättstvister och minska antalet fall där barn bortförs i vårdnadstvister.

Taggar till artikeln