Destinationskollen.se

En tjänst från UG

Alla slaviska länder och slaviska språk

Destinationskollen
info@destinationskollen.se

Lista och information om slaviska länder och deras språk i världen.
Slaver är en grupp människor som talar olika språk, vilka är besläktade med varandra tillhörande den större baltoslaviska grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen. Slaverna eller slaviska folken är den mest folkrika europeiska gruppen. Detta folks hemvist sträcker sig från centrala-, östra- och sydöstra Europa till Nordasien. Detta gör att slaverna finns på hela två världsdelar.

För att få komma in i ett annat land måste du uppfylla kraven på inreseregler som har fastställts av landet. Ska du resa in till ett annat land finner du alla officiella inreseregler på Destinationskollen.se.

Slaver delar vanligtvis upp i tre olika undergrupper, vilka är: sydslaver, västslaver och östslaver.

Sydslaver
 • bosniaker
 • bulgarer
 • kroater
 • makedonier
 • montenegriner
 • serber
 • slovener

Västslaver
 • kasjuber
 • polacker
 • slovaker
 • sorber
 • tjecker

Östslaver
 • belarusier
 • ryssar
 • ukrainare

De slaviska språken

Ska du resa till annat land – kontrollera vilka inreseregler som gäller för dig här.

De flesta är överens om att de slaviska språken delas in i tre huvudgrenar. Det finns en sydlig slaviska: (fornkyrkoslaviska, bulgariska, makedonska, montenegrinska, bosniska, kroatiska, serbiska och slovenska), en västlig slaviska: (polska, tjeckiska, slovakiska, sorbiska) och en östlig slaviska: (ryska, belarusiska, ukrainska)

Det finns även några fler levande slaviska språk som har väldigt få talande som är: kasubiska, rusynska, schlesiska, slavomolisano, nedre sorbiska och övre sorbiska.

Taggar till artikeln